Orles universitàries, bandes, birrets i reportatges de graduació.

Les millors orles de final de carrera i d'estudis

Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'informem que el titular de la pàgina web  és CVB-ORLES S.C., domiciliat a Girona, C/ Santa Eugènia, 5-4-3 17005, amb NIF J-02819464, (en endavant, “CVB-ORLES S.C.”). 

Les comunicacions que es facin necessàries entre CVB-ORLES S.C. i l'Usuari, hauran de dirigir-se al Servei d'Atenció al Client mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@cvb-orles.cat, trucant al número 639318718 o bé mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita dirigida al nostre Departament d'Atenció al Client, a l'adreça abans esmentada. 

El nostre horari d'atenció al client és de dilluns a divendres de 9 a 19 hores.

1. Acceptació de les Condicions d'Ús

 1.1. Les presents Condicions d'Ús tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació i els serveis prestats per CVB-ORLES S.C. per mitjà del web. 

1.2. En navegar per la web vostè adquireix automàticament la condició d'Usuari (des d'ara, "Un." O "Usuari") i accepta sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna del present Avís Legal. 

1.3. Per començar a utilitzar la web no serà necessari que l'Usuari es registri prèviament, ni que accepti expressament el present Avís Legal. No obstant això, l'Usuari és conscient que és la seva obligació conèixer i respectar el present Avís Legal i la nostra Política de Privacitat a partir del moment en què accedeix a la web.

1.4. CVB-ORLES S.C. podrà modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a la web per tal de que puguin ser conegudes pels Usuaris.

2. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

2.1. Tot el contingut del web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de CVB-ORLES S.C., trobant protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L'accés per part de l'Usuari no li atorga cap dret de propietat a les mateixes.

2.2. Si vostè. Veu en la web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement de CVB-ORLES S.C. amb la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a l'adreça info@cvb-orles.cat. 

 3. Responsabilitat Civil

 3.1. CVB-ORLES S.C. no respondrà de cap dany o perjudici que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la Web quan provi que ha complert les exigències i diligències que exigeix la naturalesa de la web.

 3.2. No controlem, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Web. En particular, no garantim sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la Web i les seves eines de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent .

 3.4. En el cas que a la web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, no exercirem cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirem cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un web aliè, ni garantirem la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en els mateixos.

 4. Exclusió de Garantia

 4.1. No garantim que la web s'executi sense interrupcions, en temps útil, fiable, lliure d'errors o de virus i no ens fem responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a CVB-ORLES S.C.

 4.2. És responsabilitat de l'Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d'informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

5. Obligació dels Usuaris

L'usuari es compromet a:

5.1. Proporcionar a tots els formularis del web dades veraces ia mantenir aquestes dades actualitzades. L'Usuari s'obliga a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del web;

5.2. No utilitzar imatges o informació amb caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;

5.4. No utilitzar la web per realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial;

5.5. No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la web o d'impedir el normal funcionament dels mateixos ;

5.6. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Claudi Valenti Bohigas, els seus proveïdors o tercers;

 5.7. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

6. Menors d'Edat

Amb caràcter general, per fer ús del servei els menors d'edat han d'haver obtingut prèviament l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del web pels menors al seu càrrec. En aquells serveis en què expressament s'assenyali o que estigui determinat per llei, l'accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

 7. Durada

La posada a disposició dels productes té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, estem facultats per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la comercialització dels nostres productes.

8. Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Girona. 

 Política de Privacitat

"Informem que, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la teva disposició la següent informació:
 
El responsable del tractament de les teves dades és CVB-ORLES S.C., amb NIF: J-02819464 i domicili a Girona, C/ Santa Eugènia, 5-4-3 - CP 17005. Informem que tractarem la informació que ens facilitis per tal de contestar la teva sol·licitud d'informació. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no sol·licitis la seva supressió.
 
Informem que les dades facilitades podran ser comunicades als delegats de classe designats per gestionar els llistats d’adscrits als nostres serveis. Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, podràs oposar-te o sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment atorgat en marcar la casella d'acceptació al final d'aquest formulari"
 
 

Ús de les fotografies dels alumnes

Els alumnes en acceptar aquestes condicions en el procés d'inscripció, donen permís explícit que les seves fotografies de les orles, making off i graduació, puguin ser publicades a les xarxes socials, web i material de promoció de Cevevé Orles.

Condicions per a l'enviament dels arxius digitals als alumnes

Tots els estudiants que participin de la promoció “Primer Trimestre” rebran els arxius digitals
• Aquests arxius digitals els rebrà cada estudiant al correu que hagi registrat en formular la inscripció online a la sessió de fotos
• Els arxius digitals contenen l’orla del curs, les fotos de l’alumne —amb birret i sense— i les fotos de grup a 100 ppp
• Cada alumne rebrà exclusivament les seves fotos
• Una vegada enviats estaran disponibles fins al 31 de desembre del curs actual
• S’enviaran una vegada tots els alumnes del curs hagin pagat la seva orla.
 

 Bases del sorteig de l'iPad

Tindran opció al sorteig d’un iPad tots els estudiants presencials que participin de la promoció “Primer Trimestre”
• El sorteig s’efectuarà a finals de curs.
• El sorteig serà públic. Els delegats de cada curs hi seran convidats a presenciar-ho.
• El resultat es publicarà a la pàgina de Facebook i a l’Instagram de Cevebé Orles.
• Els premis seran lliurats als guanyadors quan la resta de companys de la seva promoció hagi pagat la seva orla.
• En el cas que quedi pendent el pagament d’algun dels companys, els afortunats podran optar per esperar o recollir el premi tot liquidant l’esmentat romanent.
• Els premiat accepten que se'n faci difusió a les xarxes socials de Cevebé Orles i a la web.
 
 

 

Condicions generals de venda de la botiga online de Cevebé Orles

1 - Pagament
Una vegada finalitzat el procediment de contractació i del pagament mitjançant targeta de crèdit en un TPV Virtual de Catalunya Caixa, el client rebrà en l'adreça de correu electrònic indicada en el formulari de registre una comunicació especificant les característiques del producte, preu, data de contractació, nombre de comanda. Quan s'ha realitzat la comanda i el pagament, ja no existeixi possibilitat de canvis en la composició o en la cancel·lació del producte donat que entra en un sistema automatitzat de producció que no és possible aturar.
 
2 - Lliurament de Comandes
Les comandes estan restringides al territori nacional Espanyol
Les comandes (excepte els marcs) s'envien en un termini màxim de 15 a 30 dies, depenent de l'article i de l'estoc disponible a l'hora de realitzar la comanda. 
El client, sempre pot sol·licitar confirmació de data de lliurament enviant un correu a info@cvb-orles.cat.
El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili indicat per client. (No s'inclouen els marcs, ja que aquests, seran lliurats als alumnes personalment a final de curs junt amb la resta del material).  CEVEBÉ ORLES no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per client, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa assignada per a tal efecte (impossibilitat de contactar amb el destinatari). En el cas que s'hagin esgotat totes les vies per lliurar la comanda, aquest producte romandrà en el magatzem de CEVEBÉ ORLES  durant 30 dies, sent necessari abonar de nou el cost de l'enviament per ser lliurat. Passats 30 dies des de determinar-se la impossibilitat del lliurament, la comanda quedarà anul·lada i ja no existirà possibilitat de ser lliurat ni abonat.
 
3 - Preus i despeses d'enviament
Els preus que s'indiquen en cada producte inclouen, excepte indicació expressa en contra, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i s'expressaran per defecte en Euros (€). Aquests preus, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, assegurança d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals.
Els preus de cada producte seran els publicats en el Lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase del mateix.
Tot pagament realitzat a CEVEBÉ ORLES , comportarà l'emissió d'una factura a nom del Client registrat, que  podrà descarregar una vegada finalitzada la compra.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, el Client pot dirigir-se mitjançant un correu a info@cvb-orles.cat fent referència al nombre de comanda que li va ser indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.
 
4 - Devolucions
El Client es compromet que revisar el producte en un termini màxim de 24/48 hores naturals des de la seva recepció i, en cas de detectar una fallada de producció o trencament per enviament, notificar-ho en aquest mateix termini de temps a info@cvb-orles.cat. 
A més, en el cas en què el Client detecti una fallada de producció en el producte, responsabilitat de CEVEBÉ ORLES disposa d'un termini de 5 dies naturals per enviar fotografies del defecte a info@cvb-orles.cat per ser analitzades. En el cas que el departament tècnic assumeixi la veracitat d'aquests defectes, es lliurarà un nou producte en perfecte estat, assumint CEVEBÉ ORLES  la repetició de la comanda i les despeses d'enviament, devent el client retornar el producte defectuós al moment en què CEVEBÉ ORLES  li faci lliurament del nou producte en el seu embalatge original. En el cas que el client no disposi o no vulgui retornar el producte defectuós no serà possible lliurar-li el nou producte.
 
5 - Legislació Aplicable i Jurisdicció Competent
Aquestes Condicions Generals es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. CEVEBÉ ORLES i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals del domicili del Lloc web.
 
D'orles, bandes, birrets i reportatges de graduació.

Més de 24.000 alumnes de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Vic han confiat en nosaltres des de 1997