Orles universitàries i acadèmiques. Bandes, birrets i reportatges de graduació.

Les millors orles de final de carrera i d'estudis

Avís legal

Per donar compliment a l'establert a la Llei 34/2002 d'11 de juliol de 2002, de "Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic", a continuació us indiquem les dades d'informació general d'aquesta pàgina web.

Titular: Claudi Valentí Bohigas
NIF: 40290792J
Direcció: Carrer Santa Eugènia, 5 - 4t - 3a - 17005 GIRONA
Telèfon: 972 428 692
E-mail: info@cvb-orles.cat
 

Ús de les fotografies dels alumnes

Els alumnes en acceptar aquestes condicions en el procés d'inscripció, donen permís explícit que les seves fotografies de les orles, making off i graduació, puguin ser publicades a les xarxes socials, web i material de promoció de Cevevé Orles.

 Política de Protecció de Dades

Les dades personals recaptades a través del web www.cvb-orles.cat o del nostre correu electrònic info@cvb-orles.cat són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de Claudi Valentí Bohigas, que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a CVB Orles implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
 
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una sol·licitud per escrit a la següent direcció:
CVB Orles - Carrer Santa Eugènia, 5 - 4t - 3a - 17005 GIRONA
 
 

Condicions per a l'enviament dels arxius digitals als alumnes

Tots els estudiants que participin de la promoció “Primer Trimestre” rebran els arxius digitals
• Aquests arxius digitals els rebrà cada estudiant al correu que hagi registrat en formular la inscripció online a la sessió de fotos
• Els arxius digitals contenen l’orla del curs, les fotos de l’alumne —amb birret i sense— i les fotos de grup a 100 ppp
• Cada alumne rebrà exclusivament les seves fotos
• Una vegada enviats estaran disponibles fins al 31 de desembre del curs actual
• S’enviaran una vegada tots els alumnes del curs hagin pagat la seva orla.
 

 Bases del sorteig de l'iPad

Tindran opció al sorteig d’un iPad tots els estudiants presencials que participin de la promoció “Primer Trimestre”
• El sorteig s’efectuarà a finals de curs.
• El sorteig serà públic. Els delegats de cada curs hi seran convidats a presenciar-ho.
• El resultat es publicarà a la pàgina de Facebook i a l’Instagram de Cevebé Orles.
• Els premis seran lliurats als guanyadors quan la resta de companys de la seva promoció hagi pagat la seva orla.
• En el cas que quedi pendent el pagament d’algun dels companys, els afortunats podran optar per esperar o recollir el premi tot liquidant l’esmentat romanent.
• Els premiat accepten que se'n faci difusió a les xarxes socials de Cevebé Orles i a la web.
 
 

Condicions generals de venda de la botiga online de Cevebé Orles

1 - Pagament
Una vegada finalitzat el procediment de contractació i del pagament mitjançant targeta de crèdit en un TPV Virtual de Catalunya Caixa, el client rebrà en l'adreça de correu electrònic indicada en el formulari de registre una comunicació especificant les característiques del producte, preu, data de contractació, nombre de comanda. Quan s'ha realitzat la comanda i el pagament, ja no existeixi possibilitat de canvis en la composició o en la cancel·lació del producte donat que entra en un sistema automatitzat de producció que no és possible aturar.
 
2 - Lliurament de Comandes
Les comandes estan restringides al territori nacional Espanyol
Les comandes (excepte els marcs) s'envien en un termini màxim de 15 a 30 dies, depenent de l'article i de l'estoc disponible a l'hora de realitzar la comanda. 
El client, sempre pot sol·licitar confirmació de data de lliurament enviant un correu a info@cvb-orles.cat.
El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili indicat per client. (No s'inclouen els marcs, ja que aquests, seran lliurats als alumnes personalment a final de curs junt amb la resta del material).  CEVEBÉ ORLES no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per client, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa assignada per a tal efecte (impossibilitat de contactar amb el destinatari). En el cas que s'hagin esgotat totes les vies per lliurar la comanda, aquest producte romandrà en el magatzem de CEVEBÉ ORLES  durant 30 dies, sent necessari abonar de nou el cost de l'enviament per ser lliurat. Passats 30 dies des de determinar-se la impossibilitat del lliurament, la comanda quedarà anul·lada i ja no existirà possibilitat de ser lliurat ni abonat.
 
3 - Preus i despeses d'enviament
Els preus que s'indiquen en cada producte inclouen, excepte indicació expressa en contra, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i s'expressaran per defecte en Euros (€). Aquests preus, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, assegurança d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals.
Els preus de cada producte seran els publicats en el Lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase del mateix.
Tot pagament realitzat a CEVEBÉ ORLES , comportarà l'emissió d'una factura a nom del Client registrat, que  podrà descarregar una vegada finalitzada la compra.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, el Client pot dirigir-se mitjançant un correu a info@cvb-orles.cat fent referència al nombre de comanda que li va ser indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.
 
4 - Devolucions
El Client es compromet que revisar el producte en un termini màxim de 24/48 hores naturals des de la seva recepció i, en cas de detectar una fallada de producció o trencament per enviament, notificar-ho en aquest mateix termini de temps a info@cvb-orles.cat. 
A més, en el cas en què el Client detecti una fallada de producció en el producte, responsabilitat de CEVEBÉ ORLES disposa d'un termini de 5 dies naturals per enviar fotografies del defecte a info@cvb-orles.cat per ser analitzades. En el cas que el departament tècnic assumeixi la veracitat d'aquests defectes, es lliurarà un nou producte en perfecte estat, assumint CEVEBÉ ORLES  la repetició de la comanda i les despeses d'enviament, devent el client retornar el producte defectuós al moment en què CEVEBÉ ORLES  li faci lliurament del nou producte en el seu embalatge original. En el cas que el client no disposi o no vulgui retornar el producte defectuós no serà possible lliurar-li el nou producte.
 
5 - Legislació Aplicable i Jurisdicció Competent
Aquestes Condicions Generals es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. CEVEBÉ ORLES i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals del domicili del Lloc web.
Alumnes de Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona i Vic.
 
D'orles, bandes, birrets i reportatges de graduació.

Més de 24.000 alumnes de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Vic han confiat en nosaltres des de 1997